..... 
....


 
 

........

  
.
   

 


.
.
.......
 
...…
.
.
 svenska

Svenska


.....


    

.....

 

26

.....
  


........


.....

.

.

.
......................
 
.
 ................... 


 

....................
    
...................

  


 .....................


  
................


 
 

.

 


.

 


.


.
.


  


.


 
 

.
.
 
 
2008 


            --.   . .( )              

    
         ( ) 

  .  .
                .
                 .
            
  .
( )    .           

            

      .
                    
( ) (   )   .

     
   1
:

  ( ) .
: :
(  - )  ( --)
  : .
    () .
. .
 -   .
. .

   .
  :  
. .       . .                                  
     .
 
. . 

                        .                          

                           

        
          1)     
                             
                             
                                  
                           

                           
    
                        
                             
                          

                                                
                          

                       
                    

      
                     

                          
   
  
                          
             
                     
                        
             
             
                            ****          
                         

                          
                       
                    
           
  
                    .   
         
                                                        
                           ****

 
                                            
                      

               
                                            
                            ****      
                 

                           

                   
   
                           
                    
                
 
                            ****
                           
                              
               
      
                      
                     

                           ****

             2)     
                     2

      
                                ****                     
             
                        
 
                                    
                        

                
                 
                             

 
                                
                              
   
                          
 
                      
..

                                           
             
               
                    .        
    
                           
                      
              
                  **** 
                              ..      

                         
                                 
 
                
              
             
                       
       
 
                             
                          
 
                   
      
   
                               
                                   ****     
 
          
             
                        

           
              
                            
    
       
                  
                   
              
              ..    ..    
                         ..     
                
  
                  
                              ****
                   3
 
        
                         4

 
                             ****           
            


 
                          
               
   
                   

                            ****
                
  
                        
                        

                       
                            
                     

                                 
                             
              
 
                          ****
                 
                      
  5
                   
           
             
              
  
                                                  
         
                  
                      

    
                            ****

           
                    
                           
                       
              
          
               
        

                            
                        
                        
                       

                                                     
                     
  
  
                
                   

  
 
                     
                              

                            
          
                  ****
                          
           
                  
   
                      

                  
   
                              
                       


                       

                                     
 
 
                              ****                       
         
                                                 
                          
                    
               
                    
   
                    
  
         
                      
    ****  
                    
                              
                 
  *** 1)
  :
                   ȿ
     2)  :
      3) :  
     4) :  ( ) . .
        5) :
 

      - ( ) 13/11/2016           
  
                      
                 
 

             
                 
   

5000